Novosti na dan 31.05.2022.

Novosti na dan 31.05.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 83,96% gravitacijskog kanala i 96,62% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 64 revizijska okna (34,78%).
 • PLETERNICA- pobijanje talpi zbog postavljanja gravitacijskog kolektora u inundaciji rijeke Orljave
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 232 okana kućnih priključaka (58,73%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 • CS+RB JAKŠIĆ 2- postavljanje izolacije objekta
 • CS+RB JAKŠIĆ 1- izrada monolitnog okna uz crpnu stanicu
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 95,71% gravitacijskog i 98,29% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,83% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 100% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 96 okana kućnih priključaka (40%)
 • FRKLJEVCI I KADANOVCI- ugradnja čvornih okana prekopom prometnice

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 93,25% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 162 revizijskih okana te 1805okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora
 

-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 39.837,70 m (89,33%) 962 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 1015 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

 

Novosti na dan 15.05.2022.

Novosti na dan 15.05.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 81,46% gravitacijskog kanala i 94,74% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (33,70%).
 •  CS Pleternica 4- pobijene talpe
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 224 okana kućnih priključaka (56,71%).
 • CS+RB Dervišaga 1- u tijeku zemljani radovi
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 • CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi
 • CS+RB Jakšić 1- monolitno okno uz crpnu stanicu
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,83% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 100%  tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 96 okana kućnih priključaka (40%)

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 85,74% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 152 revizijskih okana te 180 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora, sanacija kućnih prilaza
 

-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 39.152,15 m (87,79%) 950 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 1002 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.