Objava za građane – 27.02.2023

OBAVIJEST ZA GRAĐANE

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” predviđa se rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sustava odvodnje u naseljima obuhvata aglomeracije Pleternica.

Naselja u obuhvatu aglomeracije Pleternica prema kratkoročnom investicijskom planu su:

 • Grad Pleternica: Pleternica, Frkljevci, Kadanovci, Resnik, Svilna, Buk, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari, Novoselci
 • Općina Jakšić: naselje Jakšić
 • Grad Požega: : Dervišaga , Vidovci.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

OBAVIJEST NA DAN 27.02.2023. GODINE

 

UPOV Pleternica:

 • U tijeku je ishođenje građevinske dozvole i izrada izvedbenih projekata. 
 • Ugovorena je izmjena raspodjele radova između članova zajednice gospodarskih subjekata prema kojem izvođač Riko d.o.o. preuzima većinski dio radova izvođača Presoflex gradnje d.o.o.

Mreža Pleternica: 

 • Radovi na terenu napreduju smanjenom dinamikom. 
 • Očekuje se preraspodjela radova unutar članova zajednice gospodarskih subjekata u cilju ubrzanja radova.

Novosti na dan 24.02.2023.

Novosti na dan 24.02.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 68,68% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda.
 • Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,02% tlačnog voda i 82,43% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 279 okana kućnih priključaka (70,63%).
 • KUZMICA- postavljanje gravitacijskog kolektora, ugradnja okana kućnih priključaka
 • RB+CS DERVIŠAGA 1- u tijeku armirano-betonski radovi
 • DERVIŠAGA- izrada armirano betonskog okna
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 90,90% tlačnog voda i 90,26% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 97,85% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 98,96% gravitacijskog i 76,35% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 99,06% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 86,48% gravitacijskog i 92,21% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 91,57% gravitacijskog i 80,69% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.
 
-> Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.274,59 m (87,06%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1075 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)
 
 
 
 
Slika 1: Dervišaga
Slika 2: Kuzmica
Slika 3: Dervišaga 1