Novosti na dan 21.04.2023.

Novosti na dan 21.04.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 65,32% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda.
 • Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 78,06% tlačnog voda i 84,63%  gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 287 okana kućnih priključaka (72,66%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 100% tlačnog voda i 90,35% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).
 • JAKŠIĆ- postavljanje gravitacijskog kolektora
                – izrada armirano-betonskog okna
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 97,88% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 98,99% gravitacijskog i 77,37% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 100% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 98,86% gravitacijskog i 92,71% tlačnog voda.
 • Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)
 • FRKLJEVCI – postavljanje gravitacijskog kolektora
                          – ugradnja okana kućnih priključaka

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 91,17% gravitacijskog i 78,58% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.
 
-> Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.665,86 m (88,32%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1083 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)
 
 
 
Slika 1, 2 i 3: FRKLJEVCI
 
 

Objava za građane – ISHOĐENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PLETERNICI

OBAVIJEST ZA GRAĐANE

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” predviđa se rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sustava odvodnje u naseljima obuhvata aglomeracije Pleternica.

Naselja u obuhvatu aglomeracije Pleternica prema kratkoročnom investicijskom planu su:

 • Grad Pleternica: Pleternica, Frkljevci, Kadanovci, Resnik, Svilna, Buk, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari, Novoselci
 • Općina Jakšić: naselje Jakšić
 • Grad Požega: : Dervišaga , Vidovci.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

ISHOĐENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA UREĐAJ ZA

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PLETERNICI

 

27. 03. 2023. g. izdana je građevinska dozvola za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Pleternica kapaciteta 15 300 ekvivalent stanovnika.
 
Potpisani ugovor Tekije d.o.o. sa zajednicom ponuditelja RIKO d.o.o., Slovenija; Hidroinženjering d.o.o., Slovenija i Presoflex gradnja d.o.o., Požega obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV PLETERNICA, 15.300 ES trećeg stupnja pročišćavanja.
Osnovni cilj projekta je zaštita zdravstvenog stanja i poboljšanje uvjeta života priključenih stanovnika na području aglomeracije te zaštita okoliša čime će se zadovoljiti zahtjevi postavljeni vodnokomunalnim direktivama evropske unije o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.
 
Vrijednost ugovorenih radova je 5.806.255,31 € bez PDV-a. Planirani početak radova je travanj 2023, a planirani rok završetka radova je srpanj 2024. godine.
 
Lokacija UPOV-a Pleternica predviđena je neposredno uz ušće rijeke Londže u Orljavu, između ceste Pleternica – Frkljevci i nasipa novouređenog korita rijeke Orljave. Uređaj je udaljen oko 400 m od naselja Frkljevci na jugoistoku te oko 1.100 m od prvih kuća u gradu Pleternici. Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Pleternica prihvaćat će i pročišćavati otpadne vode grada Pleternice, općine Jakšić te dijela grada Požege (Vidovci i Dervišaga).
 
Opseg radova uključenih u Ugovor sadrži:
 • Projektiranje i sve potrebe istražne terenske radove,
 • Ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti,
 • Izgradnju pristupnog puta i samog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja što uključuje mehaničko i biološko pročišćavanje s obradom viška mulja,
 • Izgradnju infrastrukture i krajobrazno uređenje,
 • Ishođenje uporabne dozvole,
 • Testove po dovršetku radova s pokusnim radom postrojenja i obukom osoblja te dokazivanjem jamčenih operativnih troškova postrojenja tijekom pokusnog rada i otklanjanjem nedostataka.
 • Projekt se ostvaruje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom financija, Hrvatskim vodama, gradovima Pleternica i Požega te opčinom Jakšić. Naručitelj i korisnik projekta je Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga. Projekt je većinski sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok preostali iznos financira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Gradovi Pleternica i Požega te Općina Jakšić.