Novosti na dan 17.05.2024

Novosti na dan 17.05.2024.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

UPOV PLETERNICA

Ovaj tjedan radovi su se odvijali na:
 
TEHNOLOŠKA ZGRADA
 • postavljanje elektro kanalice
 • postavljanje podnih keramičkih pločica
 • radovi na fasadi
UPRAVNA ZGRADA
 • radovi na fasadi
INTERNA KANALIZACIJA
 • iskop,ugradnja PP okana
 
GALERIJA FOTOGRAFIJA
Slika 1 i 2: Tehnološka zgrada
Slika 3: Upravna zgrada
Slika 4: Okno