Novosti na dan 17.02.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza

uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

FAZA: Gradac

 • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u naselju Gradac gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Projektirana je izgradnja dvije crpne stanice (CS Gradac 1 i  CS Gradac 2). Izvedeno je 3.211 m gravitacijskog voda i 222 m tlačnog voda te su u izvršeni zemljani radovi i betonski radovi na izgradnji crpne stanice CS Gradac1. Ugrađena su 97 revizijska okna. 
 • Vrijednost ugovorenih radova za fazu Gradac iznosi 14.174.108,63 kn. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

 Gravitacijski vod Gradac

FAZA: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

 • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, S. Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973m gravitacijskog i 2022m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 1.675 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 50 revizijskih okana.
 • Vrijednost ugovorenih radova za fazu 4 iznosi 34.617.848,74 kn. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

 Gavitacijski vod Viškovci

 

Gravitacijski vod Blacko

FAZA: Bzenica, Sulkovci

 • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 5.324 m gravitacijskog i 1.202 m tlačnog voda. Ugrađeno je 165 revizijskih okana.
 • Završeni su armirano betonski radovi na objektu Crpne stanice CS Sulkovci 1 te se očekuje ugradnja elektro-strojarske opreme. Vrijednost ugovorenih radova za fazu 4 iznosi 19.523.153,97 kn. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

 Crpna stanica CS Sulkovci 1

 

 

TRENUTNO STANJE

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 19.012 m (41,73%).

Recommended Posts