Novosti na dan 09.12.2023.

Novosti na dan 09.12.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

 

Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica

 
KONTAKTNI BAZEN
 • ugradnja oplate i betoniranje AB zidova (gornji takt)
TEHNOLOŠKA ZGRADA
 • ugradnja armature za AB trakaste temelje
 • ugradnja oplate i betoniranje AB trakastih temelja
 
 
GALERIJA SLIKA:
 
Slika 1, 2 i 3: TEHNOLOŠKA ZAGRDA
Slika 4 i 5: KONTAKTNI BAZEN

Novosti na dan 24.11.2023.

Novosti na dan 24.11.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

 

Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica

 
IZLAZNO CRPILIŠTE
 • ugradnja oplate i betoniranje AB zidova-gornji takt
KONTAKTNI BAZEN
 • ugradnja oplate i armature AB zidova-srednji takt
 
UPRAVNA ZGRADA
 • ugradnja armature krovne AB ploče
 
SLIKE
 
Slika 1 I 2: IZLAZNO CRPILIŠTE
Slike 3 I 4: UPRAVNA ZGRADA
Slika 5: KONTAKTNI BAZEN

Novosti na dan 10.11.2023.

Novosti na dan 10.11.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

 

Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica

 
SBR bazen
 • priprema armature i oplate za betoniranje AB zidova-gornji takt
 • betoniranje AB zidova-gornji takt
UPRAVNA ZGRADA
 • zidanje zidova-1.kat
 •  ugradnja armature i oplate AB stupova-1.kat
 • ugradnja armature i oplate za horizontalne serklaže- 1.kat
 •  betoniranje horizontalnih serklaža
AB IZLAZNO I KASKADNO OKNO
 • betoniranje gornje ploče AB okna
TEHNOLOŠKA ZGRADA
 • ugradnja oplate i armature AB zidova Septike
 • betoniranje AB zidova Septike
IZLAZNO CRPILIŠTE
 •  betoniranje AB zidova –donji takt
Slika 1: Izlazno crpilište
Slika 2: Kaskadno okno
Slika 3: Tehnološka zgrada
Slika 4 i 5: Upravna zgrada
Slika 6: Izlazno crpilašte
Slika 7: SBR bazen

POSJET GRADILIŠTU PROJEKTA AGLOMERACIJE PLETERNICA

 

Posjet gradilištu 24.10.2023. za EU Projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” u okviru ugovora

“Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“

 

Na lokaciji gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica 24.10.2023 s početkom u 12 sati, održan je posjet gradilištu za EU Projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” u okviru ugovora “Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“

Posjetu su prisustvovali g. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, gđa. Antonija Jozić, županica Požeško – slavonske  županije, gđa. Marija Šarić, gradonačelnica Grada Pleternice, g. Anto Bekić direktor Tekija d.o.o, te ostali projektni partneri.

Na gradilištu Uređaja intenzivno se izvode radovi. Izveden je pristupni put, izvršeni iskop za SBR bazen, tehnološku zgradu i upravnu zgradu, izvršen nasip cjelokupnog terena, izveden vodovodni priključak, postavljen kontejnerski blok za sastanke, uredi izvođača, nadzora i investitora. U tijeku su armirano betonski radovi SBR bazena, kontaktnog bazena, bazena za naknadnu aerobnu stabilizaciju mulja, izlaznog crpilišta te upravne zgrade.


 

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica„ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte, a ostvaruje se u suradnji s Ministarstvom gospodarsta i održivog razvoja,  Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije,  Ministarstvom financija,  Hrvatskim vodama te jedinicama lokalne samouprave.

Završetkom projekta građani će dobiti nove kanalizacijske mreže s pripadajućim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kišni priljevi, kućni priključci). Izgradit će se i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 15.300 ES te nova oprema za održavanje sustava odvodnje.

Novosti na dan 20.10.2023.

Novosti na dan 20.10.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

 

Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica

 
SBR bazen
 •  priprema armature i oplate za betoniranje
AB zidova
 • betoniranje AB zidova-gornji takt
KONTAKTNI BAZEN
 • ugradnja armature AB zidova
BAZEN ZA AEROBNU STABILIZACIJU MULJA
 • ugradnja armature AB zidova
 • priprema oplate AB zidova
 • betoniranje AB zidova-gornji takt
UPRAVNA ZGRADA
 • betoniranje stropne AB ploče- prizemlje
 • zidanje zidova-1.kat
 
Slika 1: UPRAVNA ZGRADA
Slika 2: SBR BAZEN
Slika 3: KONTAKTNI BAZEN
Slika 4: ZA AEROBNU STABILIZACIJU MULJA

Novosti na dan 17.09.2023.

Novosti na dan 17.09.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

 
Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica
 
UPOV PLETERNICA
radovi su se odvijali na SBR bazenu i upravnoj zgradi
 
 SBR bazen
 • ugradnja armature AB zidova
 • priprema oplate za betoniranje AB zidova
 • betoniranje AB zidova
 
UPRAVNA ZGRADA
 • zidanje zidova upravne zgrade
 
Slika 1 I 2: Bazen
Slika 3 I 4: Upravna zgrada

Novosti na dan 01.09.2023.

Novosti na dan 01.09.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

 
Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica
 
-> UPOV PLETERNICA – radovi su se odvijali na SBR bazenu i upravnoj zgradi
 
SBR bazen
 • ugradnja armature AB zidova
 • priprema oplate za betoniranje AB zidova
UPRAVNA ZGRADA
 • betoniranje temeljne AB ploče
 • postavljanje hidroizolacije upravne zgrade
 

 

Slika 1 i 2 – Upravna zgrada

Slika 3, 4 i 5 – SBR bazen

Novosti na dan 18.08.2023

Novosti na dan 18.08.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica
 
UPOV Pleternica:
 • Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pleternica izvode se prema planu.
 • Trenutno se vrši iskop za tzv. SBR bazen. Izgrađeni su pristupni put i cesta.
 
MREŽA Pleternica:
 • Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže Aglomeracije Pleternica se gotovo ne izvode osim manjih sanacija.
 • Intenzite radova je smanjen na minimum.

Novosti na dan 04.08.2023

Novosti na dan 04.08.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica
 
UPOV Pleternica:
 • Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pleternica izvode se prema planu.
 • Trenutno se vrši iskop za tzv. SBR bazen. Izgrađeni su pristupni put i cesta.
 
MREŽA Pleternica:
 • Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže Aglomeracije Pleternica se gotovo ne izvode osim manjih sanacija.
 • Intenzite radova je smanjen na minimum.

Novosti na dan 21.07.2023

Novosti na dan 21.07.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica
 
UPOV Pleternica:
 • Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pleternica izvode se prema planu.
 • Trenutno se vrši iskop za tzv. SBR bazen. Izgrađeni su pristupni put i cesta.
 
MREŽA Pleternica:
 • Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže Aglomeracije Pleternica se gotovo ne izvode osim manjih sanacija.
 • Intenzite radova je smanjen na minimum.