Novosti na dan 12.02.2022.

Novosti na dan 12.02.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,24% tlačnog voda i 79,54%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 171 okana kućnih priključaka (43,29%).
 • DERVIŠAGA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora
Faza 3: Jakšić
 • Ivedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 94,06% gravitacijskog i 84,76% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
 • SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora
 •  
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
 • CS KADANOVCI 1- armirano betonski radovi
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC-ispitivanje zbijenosti
 • CS GRADAC 2- armirano betonski radovi
 
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 35.513,38 (79,64%) 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 462 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

 

 

Novosti na dan 21.01.2022.

Novosti na dan 21.01.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 68,61% tlačnog voda i 75,76% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 131 okana kućnih priključaka (33,16%).
 • VIŠKOVCI- priprema za asfaltiranj
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%). 
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 92,37% gravitacijskog i 84,14% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
 • SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka, profiliranje jaraka
 • CS SULKOVCI 2- radovi na zabijanju talpi
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog i tlačnog kolektora, ugradnja okana kućnih priključaka
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.750,38 (77,92%) 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 417 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

 

 

Novosti na dan 27.12.2021.

Novosti na dan 27.12.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 64,97% tlačnog voda i 71,79% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 113 okana kućnih priključaka (28,61%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 91,69% gravitacijskog i 82,90% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • NOVOSELCI – uređenje bankina
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • BRESNICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora
 
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.198,38 (76,69%), 793 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

 

FOTOGALERIJA

 
Slika 1 i 2: Bresnica
Slika 3, 4 i 5: Novoselci

Novosti na dan 10.12.2021.

Novosti na dan 10.12.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica – Vesela

 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

 • Izvedeno je 62,77% tlačnog voda i 71,40%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

 • Izvedeno je 90,87% gravitacijskog i 82,90% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
 • SULKOVCI- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora, sanacija postojećih cestovnih propusta i zacijevljenih jaraka oborinske odvodnje

Faza 6: Trapari – Novoselci

 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • NOVOSELCI – priprema za asfaltiranje za završni habajući sloj asfalta
 • TRAPARI – priprema za asfaltiranje za završni habajući sloj asfalta

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza:  Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza:  Naselje Gradac: 

 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • BRESNICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

 

 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.044,38 (76,34%), 793 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

FOTOGALERIJA

 
Slika 1 i 2: Trapari
Slika 3 i 4,: Sulkovci
Slika 5 i 6: A.Stepinca-Gradac

Novosti na dan 26.11.2021.

Novosti na dan 26.11.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica – Vesela

 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

 • Izvedeno je 62,77% tlačnog voda i 71,40%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

 • Izvedeno je 88,61% gravitacijskog i 78,57% tlačnog voda. Ugrađeno je 228 revizijskih okana (76,51%).
 • SULKOVCI- postavljanje kolektora

Faza 6: Trapari – Novoselci

 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • TRAPARI – priprema za asfaltiranje

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza:  Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza:  Naselje Gradac: 

 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- A.STEPINCA- priprema za asfaltiranje

 

 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 33.754,23 (75,69%), 789 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

FOTOGALERIJA

 
Slika 1 i 2: Trapari
Slika 3 i 4,: Sulkovci
Slika 5 i 6: A.Stepinca-Gradac

Novosti na dan 12.11.2021.

Novosti na dan 12.11.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1:  Pleternica – Vesela

 • Izvedeno je 53,54% gravitacijskog kanala i 41,20% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
 • Vesela – Polaganje kanalizacijskog kolektora uz izvedbu odvojaka za kućne priključke.

Faza 2:  Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

 • Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3:  Jakšić

 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4:  Sulkovci – Bzenica

 • Izvedeno je 88,04% gravitacijskog i 76,09% tlačnog voda. Ugrađeno je 227 revizijskih okana (76,17%).
 • Sulkovci – Polaganje kanalizacijskog kolektora uz izvedbu odvojaka za kućne priključke.

Faza 6: Trapari – Novoselci

 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • Novoselci- priprema kolničke konstrukcije za asfaltiranje, zbijanje tucaničke posteljice ceste

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • CS Kuzmica 1- u tijeku su izolaterski radovi objekta crpne stanice Kuzmica 1, postavljanje hidroizolacije.

Faza:  Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza:  Naselje Gradac: 

 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • Otklanjanje nedostataka na cijevnom sustavu i priprema kolničke konstrukcije za asfaltiranje zbijanjem tucaničke postečljice ceste.
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 32.233m (72%), 779 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 • Snimljeno CCTV kamerom 8.254 m izvedenih gravitacijskih kolektora. Ispitana vodonepropusnost na 378 m izvedenih gravitacijskih i tlačnih kolektora.

 

FOTOGALERIJA

 
Slika 1: F 1_Pleternica_E Podubskog_tlačni vod
Slika 2: F 1_Vesela
Slika 3: F 7_CS Kuzmica 1_hidroizolacija
Slika 4: F4_Sulkovci_ rov
Slika 5: Gradac_P Radića_otklanjanje nedostataka

Svečanog potpisivanja ugovora – aglomeracija Pleternica

Svečanog potpisivanja ugovora za „Projektiranje i izgradnju uređajaza procišcavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“

 

Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES) U okviru projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“

 

U Interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici održano je svečano potpisivanje ugovora s izvođačem radova za Projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES) u okviru projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“.

Potpisivanju su prisustvovali generalni direktor Hrvatskih voda g. Zoran Đuroković, požeško-slavonska županica gđa. Antonija Jozić, gradonačelnik Grada Požege g. Željko Glavić, gradonačelnica Grada Pleternice gđa. Marija Šarić, načelnik općine Jakšić g. Ivica Kovačević, direktor Tekija d.o.o. g. Anto Bekić, izvršni direktor Riko d.o.o. g. Janez Škrabec te drugi predstavnici prijavitelja, partnera i izvođača radova.

Tom je prigodom pleternička gradonačelnica gđa. Marija Šarić istaknula važnost ovog projekta za Grad Pleternicu. Spomenula je kako se po naseljima postavljaju odvodne cijevi, izgrađuju crpne stanice i tlačni vodovodi te da je potpis ovog ugovora potvrda ciljanog i planskog rada jer je ovaj pročistač središnje mjesto za skup svih otpadnih voda.

Direktor tvrtke Tekija d.o.o, g. Anto Bekić naveo je kako je lokacija uređaja na ušću Londže i Orljave, a predviđeni rok puštanja u pogon je 2024. Godina.

Izvršni direktor Riko d.o.o. g. Janez Škrabec zahvalio se na prilici što može raditi na ovom projektu. Rekao je da je Slovenija već riješila proces pročišćavanja otpadnih voda te da su kroz radove na projektima u Sloveniji stekli iskustva i nadaju se da će pozitivnu praksu pokazati i u Hrvatskoj.

Gđa. Antonija Jozić, donedavna pleternička gradonačelnica, danas županica Požeško-slavonske županije, istaknula je kako je projekt važan i za cijelu Požeško-slavonsku županiju.

Dobru realizaciju projekta potvrdio je i generalni direktor Hrvatskih voda g. Zoran Đuroković. Dodao je kako su danas sve aglomeracija koje se rade pretežno sufinancirane sredstvima Europske Unije, a sama vrijednost projekta na Požegi i Pleternici viša je od 400 milijuna kuna od čega je preko 230 milijuna kuna sufinancirano sredstvima Europskih Unije.

Projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” vrijedan je ukupno 176.783.490,13 kn, a iznos sufinanciran iz Kohezijskog fonda Europske Unije iznosi 99.099.103,00 kn (70 %), te obuhvaća područja Grada Požege, Grada Pleternice i Općine Jakšić.

Novosti na dan 08.10.2021.

Novosti na dan 08.10.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i

faza  uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 37,18% gravitacijskog kanala i 22,79% tlačnog vodovoda.
 • Ugrađena su 26 revizijska okna (14,13%).
 • CS PLETERNICA 1- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice
Slika: CS PLETERNICA 1
 
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).
 • CS Srednje Selo 1- betonski radovi

Slika: CS KUZMICA 1, CS SREDNJE SELO 1

 Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 87,29% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 226 revizijskih okana (75,84%).
 
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • TRAPARI I NOVOSELCI- priprema za asfaltiranje
 • CS NOVOSELCI 1- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Slika: TRAPARI, NOVOSELCI-TRAPARI

Slika: NOVOSELCI, CS NOVOSELCI 1

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • CS KUZMICA 1- pobijene talpe
 
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda.
 • Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
 • CS FRKLJEVCI 2- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice
Slika: CS FRKLJEVCI 1
 
Faza: Naselje Gradac:
 • Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC-A.STEPINCA- priprema za asfaltiranje
 • CS GRADAC 2- zemljani radovi, pobijene talpe
 
Slika: GRADAC-A. STEPINCA, CS GRADAC 2

 
 
 
 
Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 32.687,23m (73,30%), 782 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

 

Održavanje Svečanog potpisivanja ugovora za „Projektiranje i izgradnju uređajaza procišcavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

 

Tekija d.o.o., Grad Pleternica, Grad Požega i Općina Jakšić organiziraju

Svečano potpisivanje ugovora za „Projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
(UPOV Pleternica 15.300 ES)“   u okviru projekta
“Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”

Tiskovna konferencija održat će se u

 
ponedjeljak 11.10.2021 u 11:00 h

u prostorijama Interpretacijskog centra

TERRA PANONICA

(Trg Zrinskog i Frankopana 2, 34310 Pleternica)

 

Vjerujemo kako će se ovo potpisivanje ugovora prepoznati kao zajedničko ulaganje Vlade RH i predstavnika lokalne zajednice

u informiranost građana Pleternice, Požege i Jakšića, a i šire javnosti o

uspješnim projektima koji će se realizirati na ovome području.

Novosti na dan 27.09.2021

 
Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

 

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

 

 
 

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i  faza  uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 26,99% gravitacijskog kanala i 14,97% tlačnog vodovoda.
 • Ugrađeno je 21 revizijska okna (11,41%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 84,48% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 225 revizijskih okana (75,50%).
 
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%)
 
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,28% gravitacijskog i 74,80% tlačnog voda.
 • Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
 
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,08% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 122 revizijskih okana (66,30%) te 145 okna kućnih priključaka (40,28%)
 
 
Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 31.945,73 m (71,66%), 774 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.