Novosti na dan 05.04.2022.

Novosti na dan 05.04.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 68,02%% gravitacijskog kanala i 94,74% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 57 revizijska okna (30,98%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 224 okana kućnih priključaka (56,71%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 • CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi
 • CS+RB Jakšić 1-armirano betonski radovi
 • KP JAKŠIĆ 1- betonski radovi
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 53 okana kućnih priključaka (61,63%).
 • NOVOSELCI-priprema za asfaltiranje
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 40 okana kućnih priključaka (16,67%)

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 74,34% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 135 revizijskih okana te 163 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora

 

-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 38.014,95 m (85,24%) 928 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 782 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

 

Novosti na dan 25.03.2022.

Novosti na dan 25.03.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 60,41%% gravitacijskog kanala i 64,68% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 48 revizijska okna (26,09%).
 • PLETERNICA- postavljanje gravitacijskog kolektora
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 219 okana kućnih priključaka (55,44%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 • CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi
 • CS+RB Jakšić 1-armirano betonski radovi, ispitivanje zbijenosti
 • KP JAKŠIĆ 1- zemljani radovi, ispitivanje zbijenosti
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 81 okana kućnih priključaka (94,19%).
 • NOVOSELCI-priprema za asfaltiranje
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 70,14% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 129 revizijskih okana te 150okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora
 

-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 37.070,95 m (83,13%) 913 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 729 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

 

Novosti na dan 16.03.2022.

Novosti na dan 16.03.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 57,27%% gravitacijskog kanala i 54,16% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 46 revizijska okna (25%).
 • PLETERNICA- postavljanje gravitacijskog i tlačnog kolektora
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,47%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 213 okana kućnih priključaka (53,92%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 • CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).
 • SULKOVCI- postavljanje okana kućnih priključaka
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 81 okana kućnih priključaka (94,19%).
 • NOVOSELCI – priprema za asfaltiranje
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%).

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 68,34% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 125 revizijskih okana te 146 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora
 

-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 36.680,45 m (82,25%) 907 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 681 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.439  m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

 

Novosti na dan 25.02.2022.

Novosti na dan 25.02.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,24% tlačnog voda i 83,49% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 233 revizijskih okana (78,45%) i 192 okana kućnih priključaka (48,61%).
 • KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora, postavljanje okana kućnih priključaka
 • DERVIŠAGA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 • CS+RB Jakšić 2- pripremni radovi
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 84,76% tlačnog voda. Ugrađeno je 275 revizijskih okana (92,28%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
 • CS KADANOVCI- radovi na postavljanju izolacije
 • FRKLJEVCI- postavljanje gravitacijskog kolektora
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC-kanal 1-priprema za asfaltiranje i asfaltiranje
 
-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 35.996,28 (80,72%) 850 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 534 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

Novosti na dan 12.02.2022.

Novosti na dan 12.02.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,24% tlačnog voda i 79,54%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 171 okana kućnih priključaka (43,29%).
 • DERVIŠAGA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora
Faza 3: Jakšić
 • Ivedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 94,06% gravitacijskog i 84,76% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
 • SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora
 •  
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
 • CS KADANOVCI 1- armirano betonski radovi
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC-ispitivanje zbijenosti
 • CS GRADAC 2- armirano betonski radovi
 
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 35.513,38 (79,64%) 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 462 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

 

 

Novosti na dan 27.01.2022.

Novosti na dan 27.01.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 68,61% tlačnog voda i 75,76% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 131 okana kućnih priključaka (33,16%).
 • VIŠKOVCI- priprema za asfaltiranje
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%). 
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 92,37% gravitacijskog i 84,14% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
 • SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka, profiliranje jaraka
 • CS SULKOVCI 2- radovi na zabijanju talpi
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog i tlačnog kolektora, ugradnja okana kućnih priključaka
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.750,38 (77,92%) 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 417 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

FOTOGALERIJA

Slika 1: SULKOVCI-KUCNI PRIKLJUČAK
Slika 2: SULKOVCI-PROFILIRANJE JARKA
Slika 3: SULKOVCI

 

 

Novosti na dan 21.01.2022.

Novosti na dan 21.01.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 68,61% tlačnog voda i 75,76% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 131 okana kućnih priključaka (33,16%).
 • VIŠKOVCI- priprema za asfaltiranj
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%). 
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 92,37% gravitacijskog i 84,14% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
 • SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka, profiliranje jaraka
 • CS SULKOVCI 2- radovi na zabijanju talpi
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog i tlačnog kolektora, ugradnja okana kućnih priključaka
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.750,38 (77,92%) 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 417 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

 

 

Novosti na dan 27.12.2021.

Novosti na dan 27.12.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 64,97% tlačnog voda i 71,79% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 113 okana kućnih priključaka (28,61%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 91,69% gravitacijskog i 82,90% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • NOVOSELCI – uređenje bankina
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • BRESNICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora
 
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.198,38 (76,69%), 793 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

 

FOTOGALERIJA

 
Slika 1 i 2: Bresnica
Slika 3, 4 i 5: Novoselci

Novosti na dan 10.12.2021.

Novosti na dan 10.12.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica – Vesela

 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

 • Izvedeno je 62,77% tlačnog voda i 71,40%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

 • Izvedeno je 90,87% gravitacijskog i 82,90% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
 • SULKOVCI- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora, sanacija postojećih cestovnih propusta i zacijevljenih jaraka oborinske odvodnje

Faza 6: Trapari – Novoselci

 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • NOVOSELCI – priprema za asfaltiranje za završni habajući sloj asfalta
 • TRAPARI – priprema za asfaltiranje za završni habajući sloj asfalta

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza:  Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza:  Naselje Gradac: 

 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • BRESNICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

 

 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.044,38 (76,34%), 793 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

FOTOGALERIJA

 
Slika 1 i 2: Trapari
Slika 3 i 4,: Sulkovci
Slika 5 i 6: A.Stepinca-Gradac

Novosti na dan 26.11.2021.

Novosti na dan 26.11.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica – Vesela

 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

 • Izvedeno je 62,77% tlačnog voda i 71,40%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

 • Izvedeno je 88,61% gravitacijskog i 78,57% tlačnog voda. Ugrađeno je 228 revizijskih okana (76,51%).
 • SULKOVCI- postavljanje kolektora

Faza 6: Trapari – Novoselci

 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • TRAPARI – priprema za asfaltiranje

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza:  Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza:  Naselje Gradac: 

 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- A.STEPINCA- priprema za asfaltiranje

 

 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 33.754,23 (75,69%), 789 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

FOTOGALERIJA

 
Slika 1 i 2: Trapari
Slika 3 i 4,: Sulkovci
Slika 5 i 6: A.Stepinca-Gradac