Posjet gradilištu (07.srpanj 2022) u okviru projekta

„Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“

 

Na području provedbe projekta aglomeracije Pleternice s početkom u 16:00 sati dana 07. srpnja 2022. godine održan je treći posjet gradilištu EU Projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”.  

Glavni cilj projekta je zaštita vodozaštitnih područja aglomeracije od utjecaja otpadnih voda, dok se od ostalih ciljeva izdvajaju izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima, sanacija postojećih sustava odvodnje znatne vodopropusnosti što pogađa izvore vode za piće te povećavanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s uvođenjem ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća).

Radove su na lokaciji izgradnje crpne stanice i retencijskog bazena kraj rijeke Orljave u Kuzmici obišli g. Davor Vukmirić zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, gđa. Marija Šarić gradonačelnica Grada Pleternice, g. Ivica Kovačević načelnik Općine Jakšić, g. Anto Bekić direktor Tekije d.o.o. Požega sa suradnicima te predstavnici izvođača radova, projektanta i nadzora.

Direktor Tekije d.o.o. g. Anto Bekić istaknuo je da radovi idu prema završnoj fazi te da bi do kraja godine radovi trebali biti završeni. Do sada je od ukupno 45 km kanalizacijskog kolektora izgrađeno preko 40 km te je izvedeno oko 1100 kućnih priključaka za buduće korisnike sustava odvodnje.

Načelnik Općine Jakšić g. Ivica Kovačević naglasio je da ovaj projekt ima veliki značaj za Općinu. Naime, općinsko naselje Jakšić ima izgrađenu staru kanalizacijsku mrežu koja je građena 80-ih godina, a sa provedbom ovog projekta dobiti će se novi kvalitetniji sustav. Ovim priključkom biti će zahvaćeno oko 550 kućanstva naselja Jakšić i jedan manji dio od oko 30 kućanstva naselja Radnovac.

Gradonačelnica Grada Pleternice gđa. Marija Šarića podsjetila je da je projekt aglomeracije Pleternica najveći projekt koji se provodi na području grada Pleternice te da će preko 90% građana provedbom ovog projekta dobiti mogućnost priključka kao i mogućnost za bolju kvalitetu života.

Ujedno, zahvalila se Hrvatskim vodama na partnerstvu, podršci i suradnji kao i sugrađanima koji su strpljivo podnosili sve izazove i radove na terenu. Zamolila ih je za još malo strpljenja kako bi krajem godine svi zajedno uživali u rezultatima ovoga projekta.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda g. Davor Vukmirić podsjetio je da je ovo jedan od 6 slavonskih projekta kojim se u Slavoniji žele osigurati bolji uvjeti života i razvoja gospodarstva. Iako projekt aglomeracije Pleternica nije jedan od projekata sa najvećim iznosom svakako je velik i značajan za Pleternicu i naselja koja pokriva.

Ujedno, zahvalio se županici Požeško – slavonske županije gđi. Antoniji Jozić na upornosti za realizaciju ovoga projekta kao i sadašnjoj gradonačelnici Grada Pleternice gđi. Mariji Šarić na njegovoj daljnjoj provedbi.

Recommended Posts