Posjet gradilištu

Na području provedbe Projekta aglomeracije Pleternice s početkom u 13:30 sati, dana 08. travnja 2021. godine održan je drugi posjet gradilištu EU Projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”.

U sklopu posjeta obišla su se 2 gradilišta u gradi Pleternici (gradilište Frkljevci).

Posjet gradilištu prestavili su g. Anto Bekić direktor Tekija d.o.o., gđa. Antonia Jozić gradonačelnica Grada Pleternice I gosp. Davor Vukmirić zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica„ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte, a ostvaruje se u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom financija, Hrvatskim vodama te jedinicama lokalne samouprave.

Glavni cilj projekta je zaštitita vodozaštitih područja aglomeracije od utjecaja otpadnih voda, dok se od ostalih ciljeva izdvajaju izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima, sanacija postojećih sustava odvodnje znatne vodopropusnosti što pogađa izvore vode za piće te povećavanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s uvođenjem ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća),

Podsjetimo, projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” spada u velike i značajne infrastrukturne projekte, a ostvaruje se u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom financija, Hrvatskim vodama te jedinicama lokalne samouprave.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Projekt je vrijedan 176.783.490,13 kn, a EU sufinancira 99.099.103,00 kn. Korisnik projekta je Tekija d.o.o., dok su projektni partneri Grad Pleternica, Grad Požega i Općina Jakšić.

FOTOGRAFIJE

Recommended Posts