Novosti na dan 01.09.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost
  • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

 
Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica
 
-> UPOV PLETERNICA – radovi su se odvijali na SBR bazenu i upravnoj zgradi
 
SBR bazen
  • ugradnja armature AB zidova
  • priprema oplate za betoniranje AB zidova
UPRAVNA ZGRADA
  • betoniranje temeljne AB ploče
  • postavljanje hidroizolacije upravne zgrade
 

 

Slika 1 i 2 – Upravna zgrada

Slika 3, 4 i 5 – SBR bazen

Recommended Posts