Novosti na dan 02.06.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost
  • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

k

p

02.06.2021 godine – Koordinacija sudionika

o

Dana 02. lipnja 2021.g. održana je koordinacija sudionika na projektu, kojoj je nazočio i član uprave Hrvatskih voda gosp. Davor Vukmirić, dipl.ing.bioteh. sa svojim suradnicima, predstavnici tvrtke Tekija d.o.o, predstavnici jedinica lokalne samouprave te predstavnici izvođača radova i nadzora nad projektom.

k

Recommended Posts