Novosti na dan 08.10.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i

faza  uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 37,18% gravitacijskog kanala i 22,79% tlačnog vodovoda.
 • Ugrađena su 26 revizijska okna (14,13%).
 • CS PLETERNICA 1- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice
Slika: CS PLETERNICA 1
 
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).
 • CS Srednje Selo 1- betonski radovi

Slika: CS KUZMICA 1, CS SREDNJE SELO 1

 Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 87,29% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 226 revizijskih okana (75,84%).
 
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • TRAPARI I NOVOSELCI- priprema za asfaltiranje
 • CS NOVOSELCI 1- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Slika: TRAPARI, NOVOSELCI-TRAPARI

Slika: NOVOSELCI, CS NOVOSELCI 1

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • CS KUZMICA 1- pobijene talpe
 
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda.
 • Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
 • CS FRKLJEVCI 2- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice
Slika: CS FRKLJEVCI 1
 
Faza: Naselje Gradac:
 • Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC-A.STEPINCA- priprema za asfaltiranje
 • CS GRADAC 2- zemljani radovi, pobijene talpe
 
Slika: GRADAC-A. STEPINCA, CS GRADAC 2

 
 
 
 
Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 32.687,23m (73,30%), 782 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

 

Recommended Posts