Novosti na dan 04.08.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost
  • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica
 
UPOV Pleternica:
  • Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pleternica izvode se prema planu.
  • Trenutno se vrši iskop za tzv. SBR bazen. Izgrađeni su pristupni put i cesta.
 
MREŽA Pleternica:
  • Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže Aglomeracije Pleternica se gotovo ne izvode osim manjih sanacija.
  • Intenzite radova je smanjen na minimum.

Recommended Posts