Novosti na dan 05.04.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 68,02%% gravitacijskog kanala i 94,74% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 57 revizijska okna (30,98%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 224 okana kućnih priključaka (56,71%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 • CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi
 • CS+RB Jakšić 1-armirano betonski radovi
 • KP JAKŠIĆ 1- betonski radovi
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 53 okana kućnih priključaka (61,63%).
 • NOVOSELCI-priprema za asfaltiranje
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 40 okana kućnih priključaka (16,67%)

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 74,34% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 135 revizijskih okana te 163 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora

 

-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 38.014,95 m (85,24%) 928 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 782 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

 

Recommended Posts