Novosti na dan 07.06.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 84,39% gravitacijskog kanala i 96,62% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 64 revizijska okna (34,78%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 232 okana kućnih priključaka (58,73%).
 • RB+CS DERVIŠAGA 1- zemljani radovi
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
 • CS+RB JAKŠIĆ 2- postavljanje izolacije objekta i armirano betonski radovi
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 95,71% gravitacijskog i 98,29% tlačnog voda. Ugrađeno je 287 revizijskih okana (96,31%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,83% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 100% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 92,27% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 96 okana kućnih priključaka (40%).
 • FRKLJEVCI – postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 94,55% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 162 revizijskih okana te 185 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora, ugradnja okana kućnih priključaka
 

-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 39.972,70 m (89,63%) 963 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 1015 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

 

Recommended Posts