Novosti na dan 12.11.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1:  Pleternica – Vesela

 • Izvedeno je 53,54% gravitacijskog kanala i 41,20% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
 • Vesela – Polaganje kanalizacijskog kolektora uz izvedbu odvojaka za kućne priključke.

Faza 2:  Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

 • Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3:  Jakšić

 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4:  Sulkovci – Bzenica

 • Izvedeno je 88,04% gravitacijskog i 76,09% tlačnog voda. Ugrađeno je 227 revizijskih okana (76,17%).
 • Sulkovci – Polaganje kanalizacijskog kolektora uz izvedbu odvojaka za kućne priključke.

Faza 6: Trapari – Novoselci

 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
 • Novoselci- priprema kolničke konstrukcije za asfaltiranje, zbijanje tucaničke posteljice ceste

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • CS Kuzmica 1- u tijeku su izolaterski radovi objekta crpne stanice Kuzmica 1, postavljanje hidroizolacije.

Faza:  Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza:  Naselje Gradac: 

 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • Otklanjanje nedostataka na cijevnom sustavu i priprema kolničke konstrukcije za asfaltiranje zbijanjem tucaničke postečljice ceste.
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 32.233m (72%), 779 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 • Snimljeno CCTV kamerom 8.254 m izvedenih gravitacijskih kolektora. Ispitana vodonepropusnost na 378 m izvedenih gravitacijskih i tlačnih kolektora.

 

FOTOGALERIJA

 
Slika 1: F 1_Pleternica_E Podubskog_tlačni vod
Slika 2: F 1_Vesela
Slika 3: F 7_CS Kuzmica 1_hidroizolacija
Slika 4: F4_Sulkovci_ rov
Slika 5: Gradac_P Radića_otklanjanje nedostataka

Recommended Posts