Novosti na dan 12.02.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,24% tlačnog voda i 79,54%  gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 171 okana kućnih priključaka (43,29%).
 • DERVIŠAGA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora
Faza 3: Jakšić
 • Ivedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 94,06% gravitacijskog i 84,76% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).
 • SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda
 • KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora
 •  
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)
 • CS KADANOVCI 1- armirano betonski radovi
Faza: Naselje Gradac:
 • Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC-ispitivanje zbijenosti
 • CS GRADAC 2- armirano betonski radovi
 
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 • Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 35.513,38 (79,64%) 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 462 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.
 

 

 

Recommended Posts