Novosti na dan 13.05.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

p

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

o

FAZA: FRKLJEVCI – KADANOVCI

 • U tijeku je postavljanje kolektorskog sustava u Frkljevcima i Kadanovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm i tlačni vod. Projektirano je 1.468 m gravitacijskog i 1.014 m tlačnog voda te 3 crpne stanice. Izvedeno je 684 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 21 revizijsko okno.

Slika 1,2 i 3: Gravitacijski vod Frkljevci

l

FAZA: DERVIŠAGA – KUZMICA – SREDNJE SELO – VIŠKOVCI – BLACKO

 • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, S. Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973m gravitacijskog i 2022m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 5.462 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 168 revizijskih okana.

Slika 1, 2 i 3: Gravitacijski vod Kuzmica

Slika 4 i 5: Gravitacijski vod S. Selo

k

FAZA: GRADAC

 • Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Gradcu gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Projektirano je 5.992 m gravitacijskog voda te 2 crpne stanice. Izvedeno je 3.642 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 111 revizijskih okana

Slika 1 i 2: Gravitacijski vod Gradac

k
Faza: BZENICA 
 • Radovi se izvode i na objektima crpnih stanica CS Bzenica 1 gdje su završeni armirano betonski radovi, CS Bzenica 2, a uskoro započinju i građevinski radovi na više crpnih stanica.

Slika 1 i 2: CS Bzenica 1

Slika 3 i 4: CS Bzenica 2

o

 • Započinju elektro-strojarski radovi na crpnim stanicama CS Sulkovci1, CS Gradac 1, CS Frkljevci 2 i Cs Bzenica 1, uz ugradnju predviđene elektro strojarske opreme
 • Započeli su i radovi ugradnje okana kućnih priključaka te se u narednom razdoblju očekuje ugradnja većeg broja okana nakon čega slijede sanacijski radovi kako prometnih tako i svih korištenih i tijekom radova oštećenih površina.

p

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

o

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 23.962 m (52,59%)

Recommended Posts