Novosti na dan 15.09.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
  • Izvedeno je 93,32% gravitacijskog kanala i 96,62% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 70 revizijska okna (38,04%).
  • RB+CS PLETERNICA 2- armirano-betonski radovi
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,98% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 284 okana kućnih priključaka (71,90%).
 • CS+RB DERVIŠAGA 1- armirano-betonski radovi
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 78,71% tlačnog voda i 71,04% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 31 revizijskih okana (86,11%).
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 97,43% gravitacijskog i 99,52% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 287 revizijskih okana (96,31%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,83% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 100% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 101,02% gravitacijskog i 89,25% tlačnog voda.
 • Ugrađena su 56 revizijska okna (93,33%) i 97 okana kućnih priključaka (40,42%)
 • FRKLJEVCI- ugradnja okana kućnih priključaka

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 97,83% gravitacijskog i 80,69% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 173 revizijskih okana te 251 okna kućnih priključaka.
 • GRADAC- ugradnja okana kućnih priključaka
 
-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 
-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 41.156,00 m (92,29%), 985 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 1152 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.362,40 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)
 
 
 
 
Slika 1 i 2: RB+CS PLETERNICA 2
Slika 3: FRKLJEVCI
Slik 4: GRADAC
Slika 5 i 6: RB+CS DERVIŠAGA 1

Recommended Posts