Novosti na dan 05.03.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

 FAZA: FRKLJEVCI

Započela nova faza aglomeracije Pleternica – krenula izgradnja crpne stanice Frkljevci

 • Zemljanim i armirano betonskim radovima na objektu Crpne stanice CS Frkljevci 2 započela je izgradnja nove faze sustava Aglomeracija Pleternica.
 • Uz započete radove u Frkljevcima, tvrtka Presoflex gradnja paralelno izvodi radove na još 2 gradilišta i to na lokaciji Gradac te na lokacijama Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko.

Podsjetimo kako je ukupna vrijednost investicije preko 130 milijuna kuna, a radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Do sada je od ukupno ugovorenih 44,5 km mreže ugrađeno 20 km odnosno 44 posto.

Pleternička gradonačelnica Antonija Jozić ističe kako je zadovoljna otvaranjem nove faze Frkljevci. – Često sam u kontaktu s građanima i vjerujem kako su i stanovnici Frkljevaca i Kadanovaca zadovoljni početkom radova. Ovaj projekt je od izuzetne važnosti za sva naselja u kojima se gradi i stoga je zadovoljstvo veće sa svakim novim postavljenim metrom cijevi – kaže Antonija Jozić, gradonačelnica Pleternice.

FAZA: GRADAC

 • U naselju Gradac je tako izvedeno 3.362 m gravitacijskog voda i 222 m tlačnog voda te su u izvršeni zemljani radovi i betonski radovi na izgradnji crpne stanice CS Gradac1.
 • Ugrađena su 104 revizijska okna te je u tijeku pripremanje kućnih priključaka.

  

Slika 1 i 2: Gravitacijski vod Gradac FAZA: DERVIŠAGA – KUZMICA – SREDNJE SELO – VIŠKOVCI – BLACKO 

 • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, Srednjem Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod te je planirana izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena.
 • Također, projektirano je 8973 metara gravitacijskog i 2022 metra tlačnog voda, dok je izvedeno 916 metara tlačnog i 2.517 metar gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 74 revizijskih okana.

Slika 1,2 i 3: Gravitacijski vod Blacko

    

Slika 1,2 i 3: Gravitacijski vod Srednje selo

Recommended Posts