Novosti na dan 17.09.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost
  • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

 
Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica
 
UPOV PLETERNICA
radovi su se odvijali na SBR bazenu i upravnoj zgradi
 
 SBR bazen
  • ugradnja armature AB zidova
  • priprema oplate za betoniranje AB zidova
  • betoniranje AB zidova
 
UPRAVNA ZGRADA
  • zidanje zidova upravne zgrade
 
Slika 1 I 2: Bazen
Slika 3 I 4: Upravna zgrada

Recommended Posts