Novosti na dan 21.04.2023.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 65,32% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda.
 • Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 78,06% tlačnog voda i 84,63%  gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 287 okana kućnih priključaka (72,66%).
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 100% tlačnog voda i 90,35% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).
 • JAKŠIĆ- postavljanje gravitacijskog kolektora
                – izrada armirano-betonskog okna
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 97,88% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 98,99% gravitacijskog i 77,37% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 100% tlačnog voda
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 98,86% gravitacijskog i 92,71% tlačnog voda.
 • Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)
 • FRKLJEVCI – postavljanje gravitacijskog kolektora
                          – ugradnja okana kućnih priključaka

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 91,17% gravitacijskog i 78,58% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.
 
-> Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.665,86 m (88,32%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1083 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)
 
 
 
Slika 1, 2 i 3: FRKLJEVCI
 
 

Recommended Posts