Novosti na dan 21.10.2022.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.
 
Faza 1: Pleternica – Vesela
 • Izvedeno je 68,68% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).
 •  
 •  
Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 73,02% tlačnog voda i 79,52% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 279 okana kućnih priključaka (70,63%).
 • KUZMICA- postavljanje gravitacijskog kolektora, ispitivanje zbijenosti tamponskog sloja prije asfaltiranja
Faza 3: Jakšić
 • Izvedeno je 90,90% tlačnog voda i 82,45% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).
Faza 4: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 97,85% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%)
Faza 6: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 98,96% gravitacijskog i 76,35% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%)
Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 99,06% tlačnog voda
 • BLACKO- ispitivanje zbijenosti tamponskog sloja prije asfaltiranja
Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:
 • Izvedeno je 71,30% gravitacijskog i 89,25% tlačnog voda.
 • Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 736 okana kućnih priključaka (36,73%)

Faza: Naselje Gradac:

 • Izvedeno je 91,57% gravitacijskog i 80,69% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.
 
-> Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.
 
-> Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 41.339,39 m (85,13%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1075 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.127,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)
 
 
 
 
Slika 1: KUZMICA
Slika 2: BLACKO
 

Recommended Posts