Novosti na dan 22.03.2024.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost
  • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

22.03.2024. UPOV PLETERNICA
Ovaj tjedan radovi su se odvijali na uguščivaću mulja, tehnološkoj zgradi, upravnoj zgradi, potpornom zidu i vodomjernom oknu.
 
UGUŠČIVAĆ MULJA
  • ugradnja armature i oplate AB krovne ploče
TEHNOLOŠKA ZGRADA
  • ugradnja armature i oplate za atiku tehnološke zgrade
UPRAVNA ZGRADA
  • polaganje instalacijskih cijevi
VODOMJERNO OKNO
  • ugradnja armature i oplate, betoniranje AB gornje ploče
 
GALERIJA SLIKA
Slika 1: SBR bazen
Slika 2: Vodomjerno okno

Recommended Posts