Novosti na dan 23.04.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost
  • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

 FAZA: FRKLJEVCI – KADANOVCI

U tijeku je postavljanje kolektorskog sustava u Frkljevcima i Kadanovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm i tlačni vod. Projektirano je 1.468 m gravitacijskog i 1.014 m tlačnog voda te 3 crpne stanice. Izvedeno je 471 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 15 revizijskih okana.

Slika 1: CS Frkljevci 2

Slika 2,3 i 4: Gravitacijski vod Frkljevci

FAZA: DERVIŠAGA – KUZMICA – SREDNJE SELO – VIŠKOVCI – BLACKO

  • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, S. Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973m gravitacijskog i 2022m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 4.823 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 147 revizijskih okana.

 Slika 1: Gravitacijski vod Kuzmica

FAZA: GRADAC

  • Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Gradcu gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Projektirano je 5.992 m gravitacijskog voda te 2 crpne stanice. Izvedeno je 3.362 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 104 revizijskih okana.

 Slika 1: Gravitacijski vod Gradac

Faza: FRKLJEVCI
  • Završeni su armirano betonski radovi na objektu Crpne stanice CS Frkljevci 2.
Faza: BZENICA 
  • Radovi se izvode i na objektima crpnih stanica CS Bzenica 1, CS Bzenica 2, a uskoro započinju i radovi na crpnoj stanici u Novoselcima.

Slika 1,2 i 3: CS Bzenica 1

Slika 4: CS Bzenica 2

Započeli su i radovi ugradnje okana kućnih priključaka te se u narednom razdoblju očekuje ugradnja većeg broja okana nakon čega slijede sanacijski radovi kako prometnih tako i svih korištenih i tijekom radova oštećenih površina.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 22.785 m (50,01%).

Recommended Posts