Novosti na dan 26.02.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza

uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

FAZA: Gradac

 • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u naselju Gradac gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Projektirana je izgradnja dvije crpne stanice (CS Gradac 1 i CS Gradac 2).
 • Izvedeno je 3.296 m gravitacijskog voda i 222 m tlačnog voda te su u izvršeni zemljani radovi i betonski radovi na izgradnji crpne stanice CS Gradac1. Ugrađena su 101 revizijska okna.
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

FAZA: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

 • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, S. Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973m gravitacijskog i 2022m tlačnog voda.
 • Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 2.160 m gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 66 revizijskih okana. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

FAZA: Bzenica, Sulkovci

 • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 5.324 m gravitacijskog i 1.202 m tlačnog voda. Ugrađeno je 165 revizijskih okana.
 • Završeni su armirano betonski radovi na objektu Crpne stanice CS Sulkovci 1 te se očekuje ugradnja elektro-strojarske opreme.
 • Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

 

TRENUTNO STANJE

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 19.584 m (42,98%).

 

GALERIJA SLIKA:

Slika 1 i 2: Gravitacijski vod Gradac

Slka 3: Gravitacijski vod Viškovci

Recommended Posts