Novosti na dan 17.02.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza  uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

 
FAZA: PLETERNICA – VESELA
 • Izvedeno je 17,27% gravitacijskog kanala.
 • Ugrađeno je 13 revizijska okna (7,07%).
 
FAZA: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko
 • Izvedeno je 53,11% tlačnog voda i 70,56%  gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 218 revizijskih okana (73,40%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).
 
FAZA: Jakšić
 • Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda.
 • Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%)
 
FAZA: Sulkovci – Bzenica
 • Izvedeno je 81,44% gravitacijskog i 67,97% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 222 revizijskih okana (74,50%)

 

FAZA: Trapari – Novoselci
 • Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 11 okana kućnih priključaka (12,79%).

 

FAZA: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2
 • Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

 

FAZA: Naselje: Frkljevci – Kadanovci

 • Izvedeno je 88,71% gravitacijskog i 73,81% tlačnog voda.
 • Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

 

FAZA: Naselje Gradac
 • Izvedeno je 65,20% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda.
 • Ugrađeno je 119 revizijskih okana (64,67%) te 97 okna kućnih priključaka (26,94%)

 

 

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 30.680,65 m (68,80%), 759 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 221 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.   

 

Recommended Posts