Novosti na dan 29.07.2021.

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

p

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

o

FAZA: FRKLJEVCI – KADANOVCI

 • U tijeku je postavljanje kolektorskog sustava u Frkljevcima i Kadanovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm i tlačni vod. Projektirano je 2.216 m gravitacijskog i 1.011 m tlačnog voda te 3 crpne stanice.

  Izvedeno je 1.914 m gravitacijskog i 746 m tlačnog voda. Ugrađena su 53 revizijska okna i 26 okana kućnih priključaka.

Slika 1 i 2: Gravitacijski vod Frkljevci

l

FAZA: DERVIŠAGA – KUZMICA – SREDNJE SELO – VIŠKOVCI – BLACKO

 • Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, S. Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973m gravitacijskog i 2022m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 6.425 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 203 revizijskih okana i 87 okana kućnih priključaka.

Slika 1: Gravitacijski vod Kuzmica

k

FAZA: GRADAC

 • Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Gradcu gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Projektirano je 5.992 m gravitacijskog voda, 284 m tlačnog voda te 2 crpne stanice.
  Izvedeno je 3.900 m gravitacijskog i 222m tlačnog voda. Ugrađeno je 119 revizijskih okana te 52 okna kućnih priključaka.
  Započeli su i radovi ugradnje okana kućnih priključaka te se u narednom razdoblju očekuje ugradnja većeg broja okana nakon čega slijede sanacijski radovi kako prometnih tako i svih korištenih i tijekom radova oštećenih površina.

Slika 1: Gradac – Priprema za asfalt

k

Faza: SULKOVCI – BZENICA 

 • Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 7.050 m gravitacijskog i 1.214 m tlačnog voda. Ugrađeno je 211 revizijskih okana.

 • Započeli su zemljani i armirano betonski radovi na crpnim stanicama: CS Novoselci 1, CS Frkljevci 1, CS Pleternica 1, CS Gradac 2, CS Kuzmica 1.

Slika 1 i 2: CS Novoselci 1

Slika 1: CS Frkljevci 1

Slika 1 i 2: CS Gradac 2

Slika 1 i 2: CS Kuzmica 1

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

o

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 28.850 m (64,69%).

Recommended Posts