Posjet gradilištu 24.10.2023. za EU Projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” u okviru ugovora

“Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“

 

Na lokaciji gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica 24.10.2023 s početkom u 12 sati, održan je posjet gradilištu za EU Projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” u okviru ugovora “Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“

Posjetu su prisustvovali g. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, gđa. Antonija Jozić, županica Požeško – slavonske  županije, gđa. Marija Šarić, gradonačelnica Grada Pleternice, g. Anto Bekić direktor Tekija d.o.o, te ostali projektni partneri.

Na gradilištu Uređaja intenzivno se izvode radovi. Izveden je pristupni put, izvršeni iskop za SBR bazen, tehnološku zgradu i upravnu zgradu, izvršen nasip cjelokupnog terena, izveden vodovodni priključak, postavljen kontejnerski blok za sastanke, uredi izvođača, nadzora i investitora. U tijeku su armirano betonski radovi SBR bazena, kontaktnog bazena, bazena za naknadnu aerobnu stabilizaciju mulja, izlaznog crpilišta te upravne zgrade.


 

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica„ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte, a ostvaruje se u suradnji s Ministarstvom gospodarsta i održivog razvoja,  Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije,  Ministarstvom financija,  Hrvatskim vodama te jedinicama lokalne samouprave.

Završetkom projekta građani će dobiti nove kanalizacijske mreže s pripadajućim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kišni priljevi, kućni priključci). Izgradit će se i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 15.300 ES te nova oprema za održavanje sustava odvodnje.

Recommended Posts