Na lokaciji gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica s početkom u 12 sati, održana je tiskovna konferencija EU Projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” povodom otvaranja gradilišta u okviru ugovora “Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“

Projekt su predstavili g. Anto Bekić direktor Tekija d.o.o., g. Janez Škrabec izvršni direktor Riko d.o.o, gđa. Marija Šarić, gradonačelnica Grada Pleternice te gđa. Antonija Jozić, županica Požeško – slavonske  županije.

 

 Osnovni elementi ugovora

Naručitelj

TEKIJA d.o.o., Požega

Izvođač

Zajednica gospodarskih subjekata: RIKO d.o.o., Ljubljana;

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Požega; HIDROINŽENJERING d.o.o., Ljubljana

Predmet ugovora

Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)

Vrsta ugovora

FIDIC žuta knjiga – uvjeti ugovora o projektiranju i izgradnji

Vrijednost ugovora

5.806.255,31 € / 43.747.230,62 kuna bez PDV-a

7.257.819,13 € / 54.684.038,27 kuna s PDV-om

Datum potpisa ugovora

22.10.2021.

Rok završetka radova

(987 dana)

24.07.2024.

Razdoblje odgovornosti za nedostatke

730 dana (24 mjeseca)


 

Rok za izvođenje se sastoji od 273 dana za Projektiranje, 357 dana za Građenje, 357 dana za Testiranje i probni rad uređaja.

Izvori financiranja u okviru projekta

 1. EU Kohezijski fond  70,07 %
 2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 12,97 %
 3. Hrvatske vode 12,97 %
 4. Grad Pleternica  2,64 %
 5. Grad Požega  0,76 %
 6. Općina Jakšić 0,59 %

 

 

Ciljevi projekta

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja kapaciteta 15.300 ES (ekvivalent stanovnika)

Izgradnja i proširenje sustava odvodnje – cca 45 km nove mreže kojim se obuhvaća 20 naselja

Povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s 52% na 90%, a pokrivenosti sa 59% na 100% (1.543 novih priključaka)

Povećavanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s uvođenjem ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća) Zaštita vodozaštitnih područja aglomeracije od utjecaja otpadnih voda.


 

 

Lokacija uređaja

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda biti će smješten neposredno uz ušće rijeke Londže u Orljavu, između ceste Pleternica – Frkljevci i novouređenog korita rijeke Orljave.

Ukupna površina svih katastarskih čestica koje formiraju lokaciju UPOV-a Pleternica iznosi cca 1,5 ha. Lokacija se nalazi neposredno uz planirani recipijent – rijeku Orljavu.

Na uređaj će se dovesti otpadne vode iz sljedećih naselja:

 • Grad Pleternica: Pleternica, Frkljevci, Kadanovci, Resnik, Svilna, Buk, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari, Novoselci
 • Općina Jakšić: naselje Jakšić
 • Grad Požega: Dervišaga, Vidovci.

 

 

Tehnički opis uređaja

UPOV Pleternica nazivnog kapaciteta 15.300 ES, III. stupnja pročišćavanja sastoji se od slijedećih glavnih tehnoloških cjelina:

 • Tehnološka cjelina MEHANIČKA OBRADA OTPADNIH VODA (uklanjanje otpada, pijeska i masti i prijem septike)
 • SPOJ tehnološke cjeline MEHANIČKA OBRADA OTPADNIH VODA i BIOLOŠKA OBRADA OTPADNIH VODA
 • Tehnološka cjelina BIOLOŠKA OBRADA OTPADNIH VODA (pročišćavanje otpadnih voda III. stupnjem pročišćavanja (II. stupanj pročišćavanja uključivo dodatno uklanjanje dušika i fosfora) uključivo obrada mulja ugušćivanjem i naknadnom stabilizacijom mulja)
 • Tehnološka cjelina – OBRADA OTPADNOG ZRAKA
 • Tehnološka cjelina – ISPUST PROČIŠĆENE VODE IZ UPOV-a u recipijent rijeku Orljavu
 • Tehnološka cjelina – OBJEKT ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU TEHNOLOŠKE VODE
 • Ostalo – PRIPADNI INFRASTRUKTURNI RADOVI, UPRAVNA ZGRADA, PLATO I UREĐENJE LOKACIJE UPOV-a

 

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica„ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte, a ostvaruje se u suradnji s Ministarstvom gospodarsta i održivog razvoja,  Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije,  Ministarstvom financija,  Hrvatskim vodama te jedinicama lokalne samouprave.

Završetkom projekta građani će dobiti nove kanalizacijske mreže s pripadajućim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni, kišni priljevi, kućni priključci). Izgradit će se i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 15.300 ES te nova oprema za održavanje sustava odvodnje.

Recommended Posts